Úvod Recenze knih

Recenze knih


název knihy : Chronická únava

Autoři: Ján Práško, Katarína Adamcová, Hana Prašková a Jana Vyskočilová
Nakladatelství: Portál
Město: Praha
Rok vydání: 2006
Počet stran: 236
ISBN: 80-7367-139-5
cena : 250-280 Kč
Anotace

Lidé postižení chronickým únavovým syndromem pociťují obrovskou únavu a vyčerpání. Odpočinek jim k obnově energie nepomáhá a ani po delším spánku se nedostavuje pocit regenerace sil. Nadměrná únava může trvat několik měsíců. Dalšími příznaky mohou být nechuť k činnosti, nadměrná spavost, deprese, bolest svalů, nezájem o sex, zvýšené teploty či výskyt infekce.


Naše recenze

V úvodu najdete informaci pro koho je publikace určená a jak lze pracovat s touto knihou. První kapitola se zaměřuje na únavu jako problém, příčiny chronické únavy (po tělesném onemocnění, stresový způsob života, psychická porucha,…). Podrobně jsou tu popsány fyziologické aspekty chronického únavového syndromu, např. změny ve funkci příčně pruhovaných svalů, narušení cyklu spánek – bdění, snížená tolerance námahy, změny ve vidění a slyšení, podmíněně naučené tělesné příznaky, změny v regulaci tělesné teploty… Autoři se zabývají i tím, co podporuje a udržuje nadměrnou únavu, popisují kruh chronické únavy a jeho důsledky – pro jedince i pro jeho blízké. Dále se publikace zaměřuje na terapii chronického únavového syndromu. Druhá kapitola se zabývá mapováním vlastního problému, monitorováním aktivity a spánku. Ve třetí kapitole autoři píší o tom, jak se zbavit únavového syndromu – stanovení osobních cílů, úprava spánku, relaxační techniky, plánování aktivity a odpočinku…Poslední kapitola se zaměřuje na přípravu na budoucnost. Na konci publikace najdete další doporučenou literaturu. Kniha obsahuje poměrně velké množství podrobných informací o dané problematice. Publikace je členěná přehledně. Nejsou v ní obrázky, ale najdete tu četné tabulky. Kniha je psána populárně naučnou formou, přesto některý čtenářům se může číst hůře. Texty jsou totiž psané drobným písmem. Celkově jde o velmi kvalitní publikaci.

název knihy : Chronický únavový syndrom
Autoři: Arnold Hilgers, Inge Hofmannová
Nakladatelství: Ivo Železný
Město: Praha
Rok vydání: 1994
Počet stran: 171
ISBN: 80-237-2970-5
cena : 120-130 Kč
Anotace

Lidé postižení chronickým únavovým syndrom se cítí neúměrně unaveni, vyčerpáni, nic do nich není a spoustu času stráví chozením od doktora k doktorovi, aniž jim nejrůznější vyšetření přinášejí úlevu. Pod názvem chronický únavový syndrom (CFS - Chronic fatigue syndrome) se skrývá těžká porucha obranyschopnosti a odolnosti organismu.


Naše recenze

Kniha přibližuje chronický únavový syndrom, který se často velmi obtížně diagnostikuje a mnozí ani neví, že něco takového skutečně existuje. Publikace je určená široké veřejnosti. V úvodu se dozvídáme o tom, že i špatná nálada je způsobená poruchou imunitního systému a celkově se dovídáme více o této problematice. Další kapitola je zaměřená na imunitní systém a únavu. Také se v knize dočtete o stavebních kamenech imunitního systému – o brzlíku, lymfatických uzlinách, antitělískách a řeči imunitního systému. V knize je popsán klinický obraz CFS se všemi jeho možnými příznaky. Více se dozvíte o vykolejení imunitního systému, ale i o následných onemocněních. Autoři přibližují i důležitost úspěšné diagnózy a zaměřují se na přiblížení terapie CFS. Přečtete si rovněž o tom, jak co nejvíce a nejúčinněji podpořit imunitní systém. V závěru knihy jsou ještě užitečné rady. Popis chronického únavového syndromu je doplněný řadou případů jednotlivých pacientů. Na konci knihy najdete dotazník pro pacienty, který vám odpoví na to, zda jste rizikovou skupinou pro tento syndrom. Kniha je čtivá. Neobsahuje žádné obrázky, ale najdete tu mnohé přehledné tabulky. Celkově je kniha pěkně strukturovaná.

název knihy : Boj s únavou (aneb Jak přemoci psychické a fyzické vyčerpání
Autor: Jan Svátek
Nakladatelství: Pokorný
Město: Praha
Rok vydání: 1993
Počet stran: 149
ISBN: ---
cena : ? Kč
Anotace

„Nejednodušší model únavy je možné ukázat na nervosvalovém preparátu: ze zadní končetiny žáby vyjmeme sval spolu s příslušným pohybovým nervem a vložíme ho do fyziologického roztoku. Dráždíme-li sval rytmicky elektrickými podněty, stahuje se, což se snadno zaznamenává a měří. Po určité době dráždění se stahy postupně zmenšují, až vymizí.“ (z úvodu knihy).


Naše recenze

Publikace je určená všem, kteří se chtějí dozvědět více o únavě, ale i o tom, jak ji lze řešit. Nejdříve se seznamujeme s únavou, s tím, co si pod tímto pojmem představit, co ji způsobuje atd. Dále se zaměřuje na možnosti vzdorování únavy. Únavu lze řešit různými způsoby, a tak kniha popisuje únavu v souvislosti s bylinkami, koupelemi, ale popisuje i účinnost homeopatie, tantry, drog. Více přibližuje možnosti autogenního tréninku, který je v poslední době velmi populární. Autor se zaměřuje na spánek jako takový. Věnuje se také podrobněji i masážím – čínským či masážemi zad. Dále se dočtete o kyslíkové kůře, akupresuře, cvičení. Dozvíte se více o jarní únavě, ale i o společenské únavě. Kniha je členěná do mnoha drobných podkapitol, které jsou přehledné. Celkově se kniha dobře čte a porozumí jí každý čtenář. Na konci publikace najdete použitou a doporučenou literaturu pro případ, že byste se o dané problematice chtěli dozvědět více. V závěru je také podrobný a přehledný rejstřík.


Diskuse (0 komentářů)

Nový příspěvek
Copyright 2006–2023 © Únavový syndrom.cz
Kontakty